Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 28.1.2019

Rekisterin nimi

Wall Art 2 Home -verkkokaupan asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Wall Art 2 Home
Hermanninkuja 13, 05430 Nuppulinna
sales@wallart2home.com
puh. +358 45 1340141

Rekisteriasioista vastaava

Aila Mustonen
sales@wallart2home.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Wall Art 2 Home -verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, asiakassuhteen kehittämiseen, asiakaspalvelun tai sivuston kehittämiseen sekä tuotteiden markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, osoitetiedot, tilaustiedot, tilauksiin liittyvät kommentit, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot
  • Yritysasiakkailta yllämainittujen tietojen lisäksi yrityksen nimi sekä y-tunnus
  • Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit
  • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset
  • Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet, toimintojen ajankohta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saamme, kun käyttäjä tekee tilauksen verkkokaupastamme, rekisteröityy verkkokauppaan, tilaa uutiskirjeen sivustolla tai erillisen lomakkeen kautta, päivittää omia tietojaan, osallistuu kilpailuihin, arvontoihin tai palautekyselyihin.

Saamme tietoja myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Sivustollamme käytössä olevat evästeet ovat välttämättömiä verkkokauppamme toimivuuden kannalta. Eväste on pieni, käyttäjän laitteelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa esimerkiksi tuotteiden lisäämisen ostoskoriin verkkokaupassamme.

Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä sivustollamme. Ulkopuolisten analytiikkatyökalujen avulla kehitämme sivustoamme ja parannamme kauppamme asiakaskokemusta. Evästeiden lähettämät tiedot ovat täysin anonyymejä, eivätkä ne sisällä käyttäjien henkilötietoja, Niitä ei myöskään käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen. Evästeet voit poistaa tai estää niiden tallentamisen selainasetuksistasi koska tahansa.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteritiedot ovat vain Wall Art 2 Home -verkkokaupan ja palvelun tarjoamisen kannalta vaadittujen kolmansien osapuolien käytössä. Rekisteri sijaitsee palveluntarjoajan ulkopuolisilla palvelimilla, joihin on pääsy ainoastaan teknisellä ylläpitohenkilöstöllä. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioimalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle. Tiedot, joita emme voi poistaa, ovat kauppatapahtuman tiedot, jotka tarvitsemme esimerkiksi kirjanpitoa varten.